We zijn er voor u!

Dank dat u ons het vertrouwen heeft geschonken om u te adviseren over een levensverzekering die past bij uw wensen en situatie. Nu u de keuze voor ons heeft gemaakt, begeleiden wij voor u deze verzekering.

De ondersteuning bestaat uit onderhoud van het contract met de verzekeringsmaatschappij waar de verzekering wordt afgesloten. Daarnaast blijven we de komende jaren contact met u onderhouden. We zorgen ervoor dat u niet alleen nu, maar ook in de toekomst tevreden blijft over onze dienstverlening.

Wat doen we voor u?

Hieronder vindt u een overzicht van de dienstverlening op het gebied van levensverzekeringen. Door het afsluiten van het dienstenabonnement levensverzekeringen heeft u recht op deze dienstverlening.

Advies

 • Keuze verzekeringsvorm
 • Keuze verzekeringsmaatschappij
 • Keuze verzekerd bedrag
 • Keuze looptijd
 • Keuze medeverzekerden
 • Uitleg medische vragen

Administratie

 • Begeleiding aanvraag richting aanbieder
 • Controle juistheid in rekening gebrachte premie
 • Controle juistheid opgemaakte verzekeringsdocumenten

Onderhoud

 • Periodieke afstemming of verzekering nog aansluit bij uw actuele situatie
 • Verzorgen van aanpassingen

Overlijden

 • Verzorgen van het contact met de verzekeringsmaatschappij
 • Samen met de verzekeringsmaatschappij bijstaan in de afwikkeling van de uitkering

Tarieven dienstenabonnement levensverzekeringen

Assurantiekantoor, Leek

1 januari 2013

Kosten dienstverlening

Als financiële dienstverlener behartigen wij uw belangen op het gebied van levensverzekeringen. In het verleden waren de kosten van onze dienstverlening onderdeel van de premie. Dit is nu niet meer het geval.

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij geen provisie meer over de verzekeringen die na 1 januari 2013 zijn geadviseerd. Dat betekent dat de premie lager is dan in het verleden. Daarnaast brengen wij onze kosten rechtstreeks aan u in rekening.

Tarieven

Onze tarieven bestaan uit twee onderdelen, namelijk het advies en de begeleiding van de verzekering. Voor het advies betaalt u eenmalig € 175,–

Een kennismakingsgesprek is altijd kosteloos. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat wij voor u kunnen betekenen en wat de kosten voor het advies en de bemiddeling zijn. De kosten kunnen hoger uitvallen door bijvoorbeeld meerdere huisbezoeken of andere aanvullende werkzaamheden of lager als het advies en de bemiddeling minder tijd van ons vraagt dan normaal het geval is. Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief. Is er sprake een totaal relatie brengen wij geen beheerskosten in rekening dan worden wij betaald uit de provisie. Indien er sprake is van alleen levenspolis wat loopt via ons brengen wij € 65.- per jaar aan kosten in rekening. Wilt u daarna weer advies over het product dan betaald u het uurtarief van € 125.- per advies.