We zijn er voor u!

Dank dat u ons het vertrouwen heeft geschonken om u te adviseren over een levensverzekering die past bij uw wensen en situatie. Nu u de keuze voor ons heeft gemaakt, begeleiden wij voor u deze verzekering.

De ondersteuning bestaat uit onderhoud van het contract met de verzekeringsmaatschappij waar de verzekering wordt afgesloten. Daarnaast blijven we de komende jaren contact met u onderhouden. We zorgen ervoor dat u niet alleen nu, maar ook in de toekomst tevreden bijft over onze dienstverlening.

Wat doen we voor u?

Hieronder vindt u een overzicht van de dienstverlening op het gebied van levensverzekeringen. Door het afsluiten van het dienstenabonnement levensverzekeringen heeft u recht op deze dienstverlening.

Advies

 • Keuze verzekeringsvorm
 • Keuze verzekeringsmaatschappij
 • Keuze verzekerd bedrag
 • Keuze looptijd
 • Keuze medeverzekerden
 • Uitleg medische vragen

Administratie

 • Begeleiding aanvraag richting aanbieder
 • Controle juistheid in rekening gebrachte premie
 • Controle juistheid opgemaakte verzekeringsdocumenten

Onderhoud

 • Periodieke afstemming of verzekering nog aansluit bij uw actuele situatie
 • Verzorgen van aanpassingen

Overlijden

 • Verzorgen van het contact met de verzekeringsmaatschappij
 • Samen met de verzekeringsmaatschappij bijstaan in de afwikkeling van de uitkering

Tarieven dienstenabonnement levensverzekeringen

Assurantiekantoor, Leek

1 januari 2013

Kosten dienstverlening

Als financiële dienstverlener behartigen wij uw belangen op het gebied van levensverzekeringen. In het verleden waren de kosten van onze dienstverlening onderdeel van de premie. Dit is nu niet meer het geval.

Wij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij geen provisie meer over de verzekeringen die na 1 januari 2013 zijn geadviseerd. Dat betekent dat de premie lager is dan in het verleden. Daarnaast brengen wij onze kosten rechtstreeks aan u in rekening.

Tarieven

Onze tarieven bestaan uit twee onderdelen, namelijk het advies en de begeleiding van de verzekering. Voor het advies betaalt u eenmalig € 125,–

In het dienstenabonnement berekenen wij per polis maandelijks € 5,– per gezin voor het tussentijdse advies en de begeleiding van de verzekering. Dit bedrag wordt bij u maandelijks automatisch geïncasseerd. Over dit bedrag is geen BTW of assurantiebelasting verschuldigd. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de consumentenprijsindexcijfers zoals jaarlijks gepubliceerd door het CBS.

Wanneer U € 5 euro per maand betaald, mag u ook kiezen voor jaarbetaling van € 50 euro ( bij betaling via acceptgirokaart wordt € 2.50 aan incassokosten in rekening gebracht). Dit geldt niet voor lijfrenteverzekeringen.

Duur van het abonnement

Het dienstenabonnement geldt voor een jaar en wordt vervolgens stilzwijgend verlengd. Het abonnement is na een jaar dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van een maand. Het abonnement eindigt automatisch bij het einde van de levensverzekeringen die wij voor u hebben afgesloten.