Als u een gang naar de rechter moet maken of aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, komt u al snel voor torenhoge kosten te staan. Met een goede rechtsbijstandverzekering en aansprakelijkheidsverzekering beschermt u zichzelf tegen deze kosten. Dicht bij huis geregeld, via Assurantiekantoor Schrage in Leek.

Wanneer kunt u terugvallen op uw rechtsbijstandsverzekering?

Met een rechtsbijstandsverzekering krijgt u juridische hulp als u in een conflict verwikkeld bent geraakt. Met een rechtsbijstandsverzekering bespaart u zichzelf een dure advocaat. Bijvoorbeeld bij:

  • verkeersongevallen
  • conflicten op het werk
  • kwesties over contracten, leveringen, etc.

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken

Rechtsbijstandsverzekeringen vergelijken is nuttig. Niet alleen de verschillen in premie zijn groot, maar ook de voorwaarden van de diverse rechtsbijstandverzekeringen lopen uiteen. Wij kunnen u daar alles over vertellen. Bijvoorbeeld of u uw eigen advocaat mag kiezen, of echtscheiding inbegrepen is in de rechtsbijstand, of er een wachttijd gehanteerd wordt en of er een maximum vergoeding is. Schakel daarom Assurantiekantoor Schrage in om de beste rechtsbijstandverzekeringen voor u te vergelijken.

Mocht u juridische hulp nodig hebben schakel dan niet direct zelf een advocaat in maar doe dit in overleg met uw rechtsbijstand. Hiermee voorkomt u teleurstelling als de rechtsbijstand achteraf aangeeft dat het niet onder de dekking valt en u het zelf moet betalen.

Vergoedt een rechtsbijstandverzekering ook bestaande conflicten?
Conflicten die al bestonden voordat u een rechtsbijstandverzekering afsloot, worden niet vergoed. Hetzelfde geldt voor conflicten die plaatsvinden tijdens de wachttijd. Die wachttijd begint bij de start van de verzekering en wordt voor iedere verzekerde rubriek afzonderlijk bepaald.