Als u een dure lichtreclame-installatie heeft, is raadzaam om een lichtreclameverzekering af te sluiten. Zeker als de installatie aan de buitenzijde van uw bedrijfspand is aangebracht. De lichtreclame verzekering biedt namelijk een veel bredere dekking dan uw opstalverzekering.

Met de lichtreclameverzekering bent u verzekerd tegen beschadiging van uw installatie als gevolg van bijvoorbeeld onweer, storm of vandalisme. Ook de kosten van reparatie en (de)montage worden vergoed. Schade door eigen gebrek is echter niet verzekerd.

Premie lichtreclameverzekering

De aanschafprijs en de transport- en installatiekosten vormen de basis voor het verzekerde bedrag en de hoogte van de premie van de lichtreclame verzekering. Ook de locatie van de installatie speelt een rol bij de hoogte van de premie. Wilt u meer weten over de lichtreclameverzekering? Bel ons dan gerust voor meer informatie.

Voordelen van de lichtreclameverzekering

  • Dekking van uw lichtreclame-installaties binnen en/of buiten.
  • Verzekering geldt voor alle onvoorzien van buiten komend onheil.
  • Scherpe premie en uitstekende voorwaarden.
  • Extra: neem uw lichtreclameverzekering op in het totaalpakket bedrijfsverzekeringen en profiteer van extra premievoordeel.