Zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen in Nederland is het afgelopen jaar sterk gegroeid. In 2017 werden 3 miljoen zonnepanelen geïnstalleerd, een toename van bijna 60 procent ten opzichte van 2016. Niet zo …

Subsidie voor verwijderen asbestdak

Tot en met 2019 kunt u subsidie krijgen voor het verwijderen van asbestdaken. De overheid stimuleert de verwijdering van asbestdaken omdat ze een risico vormen voor de gezondheid. Vanaf 2024 …